Een Optisch Instrument maakt zichtbaar wat niet gezien kan worden met het menselijk oog, het assisteert waar de menselijke perceptie tekort schiet. Zoals de telescoop het mogelijk maakte vertes te zien die het blote oog niet waar kon nemen en de microscoop ons introduceerde tot de wereld van het minuscule, zo zie ik de camera als een instrument dat het mogelijk maakt te zien vanuit meerdere perspectieven, simultaan. Het maakt het daardoor mogelijk even los te komen van  het eenvoudige perspectief waardoor we normaliter noodgedwongen zien. Het Optische Instrument maakt het mogelijk de wereld vanuit meervoudig perspectief te bekijken en biedt daarmee ook de mogelijkheid deze wereld te onderzoeken, zoals de microscoop het mogelijk maakte de wereld van bacteriën te onderzoeken. Waar de microscoop petrischaaltjes heeft Optisch Instrument No.1 fotografische resultaten, die te analyseren zijn, te onderzoeken, en die de tijd bevroren hebben zodat de perspectieven eeuwig simultaan vastgelegd zijn. Optisch Instrument No.2 werkt met 'live' beelden: je kunt de wereld er direct multiperspectief door waarnemen.
Deze Optische Instrumenten maken deel uit van mijn afstudeerproject aan de Willem de Kooning Academie, ter betaling van de bachelor Illustratie | Vormgeving
Back to Top