In dit Research Document onderzoek ik hoe ik het filosofische postmoderne principe van een veelheid aan perspectieven waarneembaar kan maken. Ik onderzoek het filosofisch postmodernisme, dat de universele, objectieve waarheid verwierp en in plaats daarvan een veelheid aan perspectieven stelde. Vervolgens benoem ik de relevantie van dit principe anno 2020: omdat we het leven alleen kunnen ervaren vanuit ons eigen perspectief vergeten we soms dat een ander het compleet anders kan zien. Dat kan leiden tot vervreemding en polarisatie, ruzie en schreeuwen vanachter onze persoonlijke barricades. Om te voorkomen dat botsingen hiertoe leiden heb ik onderzocht of ik dit principe van een veelheid aan zienswijzes zichtbaar kan maken, visueel waarneembaar. Middels Optische Instrumenten heb ik een multiperspectivistische manier van waarnemen mogelijk gemaakt. Deze alternatieve manier van zien maakt het mogelijk kritisch te kijken naar de gebruikelijke manier van waarneming. Zo ontdekken we de limieten van ons subjectieve, singuliere, menselijke zicht én worden we ons bewuster van de veelheid van perspectieven in de wereld om ons heen. De Optische Instrumenten maken het mogelijk objecten in de wereld van verschillende kanten tegelijkertijd te bekijken. Als we die ervaring kunnen vertalen naar de wereld van mentale objecten als ideeën, overtuigingen en en visies kunnen botsingen blijven bestaan, zonder tot abrupt afketsen of vervreemding te leiden, maar in plaats daarvan tot meer begrip, dialoog en verbinding.
Klik op de afbeelding voor het volledige document!
Back to Top