De Hut: een publicatie ontsprongen aan de verveling en grenzeloze fantasie van twee VWO-ers in de tweede klas van de middelbare school. Sterk overdreven verhalen, onmogelijke situaties en gedramatiseerde karakters, opgetekend door Nick van den Berg en ondergetekende, gebundeld tot een boekje met illustraties.
Back to Top